ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

Investor Relations

สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดังนี้

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

อาคารศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดาภิเษก เลขที่99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์

(662) 660-9000

โทรสาร

(662) 660-9020

คุณพรรณรวี ผ่องพันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินอาวุโส (662) 660-9464
panravee@siamfuture.com

คุณวรมน ปัญญารัตนะ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน  (662) 660-9465
woramon@siamfuture.com

คุณกุลวนิดา สุขุมาลจิตกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (662) 660-9474
kulwanida@siamfuture.com